NEN-ISO 9001/14001

EPI ontwikkelt, produceert en levert vloersystemen voor renovatie en nieuwbouw aan vloerenbedrijven over de hele wereld. EPI werkt volgens een managementsysteem conform NEN-ISO 9001 en NEN-ISO 14001. Moet uw vloer aan andere normen, richtlijnen of wetten voldoen, dan zorgen we daar bij EPI voor. Vloeistofdichtheid, geluidsisolatie, slipweerstand, HACCP, minimale belasting; geef uw eisen aan ons door en wij zorgen er in samenwerking met een gecertificeerde applicateur voor dat uw vloersysteem eraan voldoet.

Gietvloer kleurentest

ISO 9001

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. EPI is continu bezig met het verbeteren van producten en dienstverlening om zo de tevredenheid van onze afnemers te vergroten. Omdat we dit doen aan de hand van ISO 9001 besteden we doorlopend aandacht aan het totale proces van het vertalen van de klantwensen tot aan het leveren van het gevraagde product.

EPI Gietvloer fabrikant

NEN-ISO 14001

NEN-ISO 14001 is een internationale norm die de eisen specificeert voor een milieumanagement-systeem die een organisatie in staat stelt beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten. Milieubewuste bedrijfsvoering is enorm belangrijk bij EPI. We gaan verantwoord om met natuurlijke bronnen, we letten op ons energie- en grondstoffenverbruik, we minimaliseren verspilling en zijn doorlopend bezig met het aanscherpen van deze processen. 

Lees meer over kwaliteit en milieu

EPI Gietvloer fabrikantCertificaten

EPI Flooring certificates

 


Delen: