In één dag aan te brengen, zelfs op vochtig beton. Bij het aanbrengen van een parkeerdeksystemen is elk uur dat het betreffende dek (gedeeltelijk) is afgesloten voor auto’s en vrachtverkeer één uur te veel. Dat weten we bij EPI maar al te goed, dus hebben we veel energie gestoken in onderzoek en ontwikkeling van het perfecte parkeerdeksysteem.

Parkeerdek EPI

Optimale combinatie

Daarbij hebben we de meest optimale combinatie gezocht op basis van een aantal belangrijke variabelen: geur, tijd, risicomijding en kwaliteit. Deze aanpak blijkt succesvol, want steeds meer verwerkers en opdrachtgevers kiezen voor EPI vanwege het grote aantal voordelen:

Reukloos
Onze producten zijn nagenoeg reukloos. Dit betekent dat de vloerverwerker prettiger kan werken en dat de omgeving tijdens de werkzaamheden geen geuroverlast ervaart. De delen van de parkeergarage waar niet word gerenoveerd kunnen dus gewoon open blijven zonder stankoverlast. Zo kan de parkeergarage tijdens een renovatieproject gewoon open blijven terwijl een gedeelte wordt vervangen of wordt opgewaardeerd.

Tijdswinst
De snelle uitharding maakt het mogelijk om een project in een korte tijd op te leveren. Dit is uniek voor een reukloos systeem. De mogelijkheid bestaat om diverse etappes te versnellen. Informeer hiernaar bij uw contactpersoon.

Parkeergarage EPI

Risicomijding dankzij vochtbestendigheid

Ook het verlagen van de vertragingsgevoeligheid van brugbouw- en brugrenovatieprojecten kreeg prioriteit bij het ontwikkelen van onze systemen. Onze brugdeksystemen zijn geschikt voor aanbrengen op vochtig beton. Daarom kan een project ook doorgaan onder omstandigheden die voor traditionele systemen ongunstig zijn.

Gegarandeerde kwaliteit
De EPI parkeerdeksystemen voldoen aan de NEN 2443-2013 , de de NEN-EN 13036-4 en NEN 7909-2015. Verder worden de systemen geproduceerd en gecontroleerd volgens de NEN-ISO 9001/14001 norm en is de vochtongevoeligheid bevestigd in een TNO rapport.

Eigenschappen:

  • Water- en vloeistofdicht
  • Naturel uitstraling
  • Alle soorten kleuren, belijningen en decoraties mogelijk
  • Blijvende stroefheid
  • Géen piepende banden
  • Kleurvast mineraal natuur instrooimateriaal
  • Drainvermogen
  • Gering onderhoud
Referentiecase - Parkeerdek - Gatwick Airport

Referentiecase - Parkeerdek - Gatwick Airport

"Het systeem is zeer snel aangebracht zonder geuroverlast"

Lees verder

Traffic vloeren

De snelle uitharding van onze traffic vloeren maakt het mogelijk om een brugdek, fietspad, hellingsbaan of parkeergarage in korte tijd netjes op te leveren. Verder zijn onze systemen geschikt om aan te brengen op vochtig beton. Daarom kan een project ook doorgaan onder omstandigheden die voor traditionele systemen ongunstig zijn.

Ontdek het verschil

Sluiten